مقبره شیخ طبرسی در مشهد واقع شده و به دلیل مقام ویژه این عالم دانشمند، خیابانی را هم به نام این عالم بزرگ در شهر مشهد ثبت کرده اند. شیخ طبرسی یکی از چهره های برجسته دین اسلام در میان علماء بود که از نظر فقه و اصول، ستایش می شد.

مقبره شیخ طبرسی ؛ قتلگاه مشهد

ابوعلى فضل بن حسن طَبْرَسى ملقب به امین الاسلام و مشهور به شیخ طَبَرسى از علماى بزرگ شیعه و مفسّر قرآن در سده هاى پنجم و ششم قمرى است. شیخ طبرسی در سال 470 هجرى قمرى در شهر طَبْرَس ( بین كاشان و اصفهان ) یا تفرش زاده شده اما عمده عمرش را در مشهد گذرانده است.

آرامگاه خواجه اباصلت هروی مشهد در همسایگی بهشت رضا

شیخ طبرسى صاحب چند تفسیر بر قرآن كریم است كه از آن میان تفسیر مجمع البیان وى شهرت بیشترى دارد. این عالم بزرگ در حرم مطهر امام رضا (ع) مدفون می باشد و یک خیابان و بست هم به نام این عالم (بست شیخ طبرسی) بزرگ وجود دارد.

خواجه ربیع چه کسی بود؟

مقبره شیخ طبرسی مشهد
مقبره شیخ طبرسی مشهد

مقبره شیخ طبرسی مشهد

شیخ طبرسی در سال 523 قمرى از مشهد به سبزوار رفته و در سال 548 كه معاصر فتنه قوم تركمانِ غُز در خراسان بوده در گذشته، یا به دست آن قوم مهاجم كشته شده است، بدین سبب در بعضى منابع شیخ طبرسی را با عنوان شهید هم یاد می کنند. گویا جسد شیخ را در همان زمانِ درگذشت به مشهد منتقل كرده و در یكى از گورستانهاى محترم مجاور حرم حضرت رضا، مشهور به « قتلگاه » و « مغتسل الرضا » یا « غسلگاه » دفن كرده اند.

آرامگاه خواجه مراد مشهد کجاست؟

مقبره شیخ طبرسی, توضیحی مختصر

این محل در قرون بعد تر تنها به قتلگاه شهرت یافته و پس از احداث فلكه پیرامون حرم ( 1308 ـ 1312 ش ) و خیابان طبرسى، قبرستان مزبور تسطیح شده و بعداً در بخشى از آن صحنى به نام رضوان احداث گردیده كه در مشهد به باغ رضوان شهرت یافته است.

اطلاعات بیشتر درباره مقبره شیخ بهایی

نوشته اند كه زمین غسلگاه مشهد را حضرت رضا علیه السلام از محل اُجرت كتابت قرآن كریم خریده و وقف بر قبور مؤمنین و مؤمنات كرده است. ظاهراً همین گورستان پس از قتل عام مردم مشهد توسط لشكریان عبد المؤمن خان ازبك در سال 997 قمرى و دفن اجساد ایشان در محل غسلگاه، به قتلگاه شهرت یافته است. رواج عموى اصطلاح قتلگاه عمدةً از اواخر قرن یازده قمرى براى گورستان مزبور ( واقع در شمال حرم ) روى داده است.

آرامگاه پیر پالاندوز در حرم مطهر

مقبره شیخ طبرسی و دلیل نامگذاری خیابان شمالى حرم به نام طبرسى

با توجه به وجود مدفن شیخ طبرسی در قبرستان قتلگاه، پس از احداث خیابان شمالى حرم ( در زمان رضا شاه پهلوى ) خیابان مزبور به نام « طبرسى » نامگذارى شده كه یكى از خیابانهاى مهم و مركز شهر مشهد است. گرچه باغ رضوان ضمن توسعه حریم حرم در سال 1370 تخریب شده اما گور شیخ طبرسی با تزریق بتوان بر اطراف آن جا به جا و بناى جدیدى براى آن ساخته شده است. اینك مقبره شیخ طبرسى مشهد در فضاى شمالى حرم واقع در ابتداى خیابان طبرسى بر جا و محترم است.

بست شیخ طوسی مشهد کجاست؟

مقبره شیخ طبرسی مشهد
صحن حیاط آرامگاه شیخ طبرسی مشهد
بیشتر بخوانید :
منابع :