شهرهای مبدا تور
 • مشهد
  mashhad
 • تهران
  tehran
 • کرمانشاه
  kermanshah
 • اصفهان
  isfahan
 • شیراز
  shiraz
 • تبریز
  tabriz
 • رشت
  rasht
 • یزد
  yazd
 • اهواز
  ahvaz
 • بندرعباس
  bandar-abbas
 • ساری
  sari
 • اردبیل
  ardebil
 • کرمان
  kerman
تور های داخلی تور های خارجی
 • مشهد
  mashhad
 • کیش
  kish
 • قشم
  qeshm
 • دبی
  dubai
 • گرجستان
  georgia
 • تفلیس
  tbilisi
 • آنتالیا
  antalya
 • استانبول
  istanbul
 • باتومی
  batumi
 • استانبول
  istanbul
 • کربلا
  batumi
 • ترکیه
  turkey
تعداد نفرات
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۲-
 • خردسال (۰ تا ۱۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق دوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۱-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق سوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق چهارم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
بازه های پر تردد
 • ۴ روز آینده
 • ۷ روز آینده
 • ۱۴ روز آینده
 • ۳۰ روز آینده
 • ماه آینده
تغیر به میلادی تقویم به شمسی برو به امروز
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
مبدأ:
 • مشهد
 • تهران
 • کرمانشاه
 • اصفهان
 • شیراز
 • تبریز
 • رشت
 • یزد
 • اهواز
 • بندرعباس
 • ساری
 • کرمان
 • تهران

تور استانبول از تهران ۱۴ روز آینده 4326 عدد تور یافت شد

پیش فرض ارزانترین گرانترین
 • تور هتل گرند میلان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند میلان استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 6,400,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کامبالی پلازا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کامبالی پلازا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,060,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل آوانتگارد لونت استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل آوانتگارد لونت استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,260,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل مارمارا پرا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل مارمارا پرا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,150,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل دورا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل دورا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,900,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند اوزتانیک استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند اوزتانیک استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,340,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل هیلتون بومونتی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل هیلتون بومونتی استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 11,210,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند لیزا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند لیزا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 6,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل مونتگرا هیرا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل مونتگرا هیرا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,060,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,540,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند هالیک استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند هالیک استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,210,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل وایت مونارچ استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل وایت مونارچ استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,970,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند هیلاریوم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند هیلاریوم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل ددمان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل ددمان استانبول
  اقامت تک
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,700,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل لازونی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل لازونی استانبول
  اقامت تک
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,480,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل مونتگرا هیرا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل مونتگرا هیرا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,060,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند لیزا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند لیزا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 6,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند میلان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند میلان استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 6,400,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند هالیک استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند هالیک استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,210,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل وایت مونارچ استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل وایت مونارچ استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,970,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل دورا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل دورا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,900,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل بلک برد استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل بلک برد استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,840,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند هیلاریوم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند هیلاریوم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند امین استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند امین استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,110,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل ددمان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل ددمان استانبول
  اقامت تک
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,700,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل سورملی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل سورملی استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,190,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل لازونی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل لازونی استانبول
  اقامت تک
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,480,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,890,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,880,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل الان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل الان استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,540,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کامبالی پلازا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کامبالی پلازا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,060,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل تکسیم گونین استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل تکسیم گونین استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,900,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند اوزتانیک استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند اوزتانیک استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,340,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل آدلمار استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل آدلمار استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 11,610,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند د پرا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند د پرا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 11,610,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند حیات استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند حیات استانبول
  اقامت تک
  تهران استانبول
  شروع قیمت 15,230,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گزی بسفر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گزی بسفر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,980,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کنراد بسفوروس استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کنراد بسفوروس استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 12,710,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل هیلتون بومونتی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل هیلتون بومونتی استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 11,210,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل آوانتگارد تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل آوانتگارد تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,390,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل الیت ورلد پرستیژ استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل الیت ورلد پرستیژ استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,950,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل مارمارا پرا استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل مارمارا پرا استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,150,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,240,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل چر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل چر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,100,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل گرند استار بسفرس استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند استار بسفرس استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,460,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل جیهانگیر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل جیهانگیر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,000,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل د پیک تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل د پیک تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,800,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل سنترال پالاس تکسیم استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل سنترال پالاس تکسیم استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 9,260,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل مرکور بومونتی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل مرکور بومونتی استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,840,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل دیوان استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل دیوان استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 13,150,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کارتون استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کارتون استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 8,500,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل سیتی سنتر استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل سیتی سنتر استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,950,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل کراون پلازا هاربیه استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل کراون پلازا هاربیه استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 12,390,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل ریدل استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل ریدل استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل هالیدی این شیشلی استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل هالیدی این شیشلی استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل آوانتگارد لونت استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل آوانتگارد لونت استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 10,260,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120
 • تور هتل آترو استانبول
  09 مهر تا 11 مهر
  2 شب و 3 روز
  هتل آترو استانبول
  اقامت با صبحانه
  تهران استانبول
  شروع قیمت 7,600,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  آقای افضلیان 09121208120تور استانبول

پرشین هتل یکی از بزرگترین برگزارکنندگان تور استانبول از مبادی مشهد، تهران، شیراز، اصفهان می باشد. با پرشین هتل می توانید از بهترین تور لحظه آخری استانبول و بیشترین تخفیف تور استانبول و بهترین قیمت تور استانبول استفاده کنید.

راهنمای تور استانبول با پرشین هتل

تور استانبول مسلماً نیاز به یک راهنمای مجرب دارید تا بتوانید با جاهای دیدنی استانبول و مراکز تفریحی و گردشگری استانبول  آشنا شوید. اما به راستی خرید تور استانبول فقط به نیت گردشگری است؟ چرا برای بیشتر افراد قیمت تور استانبول اهمیت دارد؟ آیا می توان با تور لحظه آخری استانبول اقامت ترکیه را دریافت کرد؟ برای پاسخ تمامی این پرسش ها در ادامه با پرشین هتل باشید.

ویزا و مدارک جهت سفر با تور استانبول

مطمئناً برای سفر به شهر استانبول مدارکی لازم است که مهم ترین آن ها اخذ ویزا و ارز می باشد. ولی خوشبختانه با رایزنی هایی که میان ایران و ترکیه شده است، اتباع 2 کشور می توانند بدون ویزا (ویزای توریستی 3 تا 6 ماه) در 2 کشور اقامت داشته باشند. از این رو سفر با تور استانبول بسیار مورد توجه ایرانی ها نسبت به دیگر تورهای خارجی است.

مدارکی که در زمان خرید تور استانبول برای گردشگران درخواست می شود شامل پاسپورت، کارت ملی و شناسنامه فرد می شود. البته شما پس از خرید و دریافت بلیط تور استانبول می توانید اقدام به خرید ارز (یورو یا دلار) قانونی با نرخ دولتی کنید. با این که ایرلاین های مختلف ایرانی نظیر ماهان ایر، ایران ایر، معراج ایر و قشم ایر و ... سفر هوایی استانبول را انجام می دهند، اما بهترین ایرلاین برای پرواز به سمت استانبول، هواپیمایی ترکیش ایرلاین است.

تور استانبول ارزان و دلایل آن

 رزرو تور ارزان استانبول شاید برای بیشتر افراد خوشایند باشد، چون می توانند علاوه بر پرداخت قیمتی ارزان، سفر به یک کشور خارجی را نیز تجربه نمایند. اما به راستی سفر ارزان به استانبول با کیفیت است؟ آیا هتل های ارزان در شهر استانبول خدمات و امکانات خوبی دارند؟ در ادامه همراه پرشین هتل باشید.

یکی از مهم ترین دلایل ارزان شدن تور استانبول، انتخاب هتل 2 یا 1 ستاره در شهر قسطنطنیه است. حال می تواند یک هتل با کیفیت (هتل 2 ستاره خوب) یا یک هتل بی کیفیت (مسافرخانه) باشد. اما چگونه می توان هتلی با قیمت ارزان همراه با کیفیتی مطلوبی در شهر استانبول پیدا کرد؟ جواب این سوال ساده است، مشورت گرفتن از کارشناسان و متخصصان در زمینه رزرو هتل در شهر استانبول (کارشناسان پرشین هتل) راه چاه است.

چندین نکته در تور استانبول، بابت داشتن سفری دلخواه

شهر استانبول سرشار از جاهای دیدنی و تفریحی است که زبان، از تفسیر همه آن ها قاصر می ماند. اما در راهنمای تور استانبول با پرشین هتل می خواهیم شما را با جاهای دیدنی استانبول، بازار ها و مراکز خرید استانبول همچنین حمل و نقل در قسطنطنیه و بهترین زمان سفر به شهر 7 تپه آشنا نماییم، همراه ما باشید.

جاهای دیدنی و تفریحی استانبول

جاهای دیدنی و تفریحی استانبول به مکان هایی گفته می شود که گردشگران تور دقیقه 90 استانبول برای بازدید به این مکان ها می روند. مکان های دیدنی، تاریخی و تفریحی استانبول شامل میدان تکسیم، کاخ توپکاپی، مسجد سلطان احمد، مسجد ایا صوفیه، کاخ دلما باغچه، برج گالاتا، آب انبار باسیلیکا، پارک آبی آکوا مارین و ... می شود که به شرح مختصر هر یک از این مکان ها در ادامه داده شده است.

میدان تکسیم استانبول

مهم ترین میدان در شهر قسطنطنیه، تکسیم نام دارد که به نوعی قلب شهر نیز خوانده می شود. دسترسی های خوب این میدان به مهم ترین مراکز اداری، مهمترین مراکز خرید و از همه مهم تر مراکز تفریحی استانبول، سبب شده تا بسیاری از هتل های شهر 7 تپه ترکیه هم در اطراف میدان تکسیم ساخته شوند. این ساخت و ساز ها امکان اقامت راحت برای گردشگران تور قیمت مناسب استانبول را فراهم می نماید.

کاخ توپکاپی قسطنطنیه

به جرات می توان گفت زیبا ترین و خاص ترین مرکز تفریحی قسطنطنیه، کاخ توپکاپی است که بیش از صدها سال قدمت دارد. در کاخ توپکاپی 7 دروازه وجود دارد که دروازه آخر مخصوص پادشاه و خانواده بوده است. وجود آشپزخانه، حمام، کتاب خانه، مدرسه، شفاخانه، حرمسرای سلطان و ... تنها بخشی از دیدنی های کاخ توپکاپی می باشند.

کاخ دلما باغچه شهر هزار مسجد

یکی دیگر از مهم ترین مراکز تفریحی و گردشگری شهر استانبول، کاخ دلما باغچه است. کاخ دلما باغچه استانبول علاوه بر این که خودش موزه ای جذاب به شمار می رود، قسمتی از بخش خود را به موزه نقاشی استانبول هم اختصاص داده که نفیس ترین اثرات هنری را می توان در این موزه تماشا کرد.

مسجد سلطان احمد شهر بیزانس

از مهم ترین مساجد شهر استانبول که به نوعی نماد شهر و جاذبه ای تاریخی محسوب می شود، مسجد سلطان احمد است. این مسجد که شبیه کلیسای ایا صوفیه می باشد در مجاورت کاخ توپکاپی قرار دارد. شباهت این مسجد به موزه ایا صوفیه دلیلی دارد که آن هم دستور سلطان محمد فاتح برای ساخت مسجدی با شکوه تر از کلیسای ایا صوفیه بود. لازم به ذکر است هنوز اجتماعات مذهبی و نمازهای یومیه در این مسجد انجام می شود.

مسجد ایا صوفیه یا کلیسایی 1000 ساله

کلیسای ایا صوفیه تا قبل از ساخت کلیسای اسپانیا در سال های اخیر، بزرگ ترین کلیسای جهان برای 1000 سال بود. این کلیسا که توسط امپراطوری بیزانس ساخته شد، یکی از شگفتی های معماری جهان را به رخ می کشد. پس از سقوط امپراطوری بیزانس و جایگزینی امپراطوری عثمانی، این کلیسا تغییر کاربری به مسجد داد و نقاشی های برهنه از دیوار ها پاک شد و در عوض نمادهایی از قرآن و آیات شریفه جایگزین گردید.

برج گالاتا استانبول

برج گالاتا استانبول از دیگر مکان های تفریحی و تاریخی در شهر استانبول است که نمادی از شهر قسطنطنیه هم محسوب می شود. برج گالاتا بیش از 20 طبقه دارد که رستوران و کافی شاپ، سینما، سالن آمفی تئاتر و ... درون طبقات آن قرار گرفته اند. طبق افسانه های مردم ترکیه، برج گالاتا مربوط به پسری عاشق بوده است.

آب انبار باسیلیکا سیسترن

یکی دیگر از مکان های شگفت انگیز و تاریخی استانبول، آب انبار باسیلیکا سیسترن می باشد. این آب انبار از ستون هایی مجلل شکل گرفته و داخل آن ماهی هایی وجود دارد که آب را تصفیه می کنند. این آب انبار در زمان پادشاهان عثمانی با بی مهری رو به رو شد و به زباله دانی تبدیل گشت. اما پس از حذف امپراطوری عثمانی و روی کار آمدن آتاتورک، این آب انبار جان تازه ای گرفت و به مکانی گردشگری مبدل شد.

پارک آبی آکوا مارین استانبول

شهر استانبول در فصل گرما دارای آب و هوایی گرم است که تفریح در یک پارک آبی می تواند لذت سفر با تور استانبول را کامل کند. یکی از بهترین پارک های آبی استانبول پارک آبی آکوا مارین است که دارای سرسره های متنوع، دستگاه های مختلف بازی، استخر و ... به صورت روباز است. البته در این پارک آبی مجهز مکان هایی سرپوشیده برای کسانی که به حجاب خود اهمیت می دهند در نظر گرفته شده تا رفاه تمامی گردشگران به خوبی فراهم شود.

بازارهای استانبول

از دیدنی ها و جاهای تفریحی استانبول سخن بسیاری گفتیم، اما وقت آن رسیده تا با مرکز خرید های قسطنطنیه نیز آشنا شوید. بسیاری از افرادی که اقدام به خرید تور استانبول می کنند، دلایل تجاری داشته و برای خرید پوشاک، لوازم آرایش، کیف و کفش و ... راهی شهر استانبول می شوند. پس در راهنمای سفر استانبول با پرشین هتل، این بازارها را خواهید شناخت.

استانبول مال

بزرگ ترین، لوکس ترین و خاص ترین مرکز خرید شهر هزار مسجد ترکیه، استانبول مال نام دارد. این مرکز خرید استانبول تمامی امکانات رفاهی، گردشگری و تفریحی را به خوبی فراهم کرده تا بازدید کنندگان نهایت لذت را از مراجعه خود به این بازار ببرند. در استانبول مال یک شهربازی سرپوشیده وجود دارد که برای بزرگ و کوچک، تفریحات مهیجی دارد و می تواند روز شما را سرشار از نشاط کند.

مرکز خرید جواهیر

یکی دیگر از پر رونق ترین و زیبا ترین بازارهای استانبول، مرکز خرید جواهیر است که در نزدیکی میدان تکسیم استانبول قرار گرفته است. این بازار قسطنطنیه به نسبت دیگر مراکز خرید لوکس شهر 7 تپه ترکیه، از قیمتی مناسب تر برای اجناس برخوردار می باشد. تمامی اقلام ارائه شده در این بازار اصل بوده و کیفیتی بالا دارند.

مرکز خرید اوتلت مال

بهشت خریداران پوشاک و لوازم آرایش، همین مرکز خرید اوتلت مال است که برترین برندهای جهانی را با قیمتی استثنایی ارائه می دهد. مرکز خرید اوتلت مال در بیشتر ماه ها، آفرهای ویژه ای را برای خرید می گذارد که توصیه می کنیم در سفر با تور لحظه آخری استانبول حتما از این مرکز خرید دیدن کنید.

مرکز خرید فروم استانبول

به جرات می توان گفت مرکز خرید فروم استانبول یکی از کامل ترین و جامع ترین مراکز تفریحی، گردشگری و خرید استانبول است که تمامی این موارد را درون خود جای داده است. موزه هیکل استانبول یا موزه یخی، ژوراسیک لند استانبول، کافه یخی، شهربازی فان لب و ... تنها بخش کوچکی از دیدنی های مرکز خرید فروم می باشند که با مراجعه به این بازار استانبول می توانید روزی عالی را سپری کنید.

بازار مترو سیتی قسطنطنیه

از دیگر بازارهای مشهور و مورد توجه گردشگران تور استانبول که از قیمتی معقول برخوردار است، مرکز خرید مترو سیتی می باشد. در بازار مترو سیتی استانبول شما می توانید از ایستگاه قطار مربوطه پیاده شوید و خود را در داخل بازار ببینید. رستوران، کافی شاپ، غرفه های مختلف کالا و ... از ویژگی های این مرکز خرید قسطنطنیه می باشند.

حمل و نقل در استانبول

سیستم حمل و نقل استانبول بسیار جالب و در نوع خود دیدنی است. تراموا، اتوبوس، کشتی مسافربری، تاکسی و ... از سیستم حمل و نقل در استانبول هستند که به طور مختصر شرح داده می شوند. استفاده از کشتی های مسافربری بدین جهت است تا شهروندان از قسما اسیایی استانبول به قسمت اروپایی استانبول از طریق دریا دسترسی پیدا کنند.

البته از طریق پل های تنگه بسفر مانند پل گالاتا و ... می توان با خودرو و تاکسی به قسمت آسیایی یا اروپایی استانبول مراجعه کرد. تراموا بیشتر در مرکز شهر و میدان تکسیم به چشم می خورد که در محله های قدیمی استانبول نیز قابل مشاهده است. اتوبوس ها و تاکسی ها هم مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی، گردشگران و شهروندان را جا به جا می کنند.

بهترین زمان سفر به استانبول

سفر با تور استانبول در هر فصل و ماهی انجام می شود؛ اما در برخی از فصل ها مانند بهار و تابستان، استانبول به دلیل آب و هوای مطلوب مملو از گردشگر می شود. پس این امر نشان می دهد بهترین زمان سفر به استانبول ماه فروردین، اردیبهشت، تیر، مرداد و شهریور است. البته این بازه زمانی برای هرشخص با هر سلیقه ای فرق می کند.

به عنوان مثال برای برخی از گردشگران؛ تفریح و قیمت ارزان حائز اهمیت است که در این صورت رزرو تور استانبول در فصل زمستان توصیه می شود. پیست اسکی استانبول در این زمان بهترین تفریح را برای گردشگران فراهم می کند. علاوه بر این موضوع قیمت ارزان هتل در شهر استانبول هم دلیل دیگری برای سفر به استانبول در زمستان است. اما توصیه ما به شما مشورت گرفتن از کارشناسان متعهد پرشین هتل است.

قیمت تور استانبول

قیمت تور استانبول برای هر گردشگری اهمیت دارد، اما این مسئله نباید به گونه ای باشد که سفری بی کیفیت برای افراد رقم بزند. به عنوان مثال با خرید تور قیمت مناسب استانبول شما می توانید هم قیمتی معقول تر بپردازید هم از سفر به استانبول لذت ببرید. برای مشاهده قیمت تور استانبول چه ارزان و گران به سایت پرشین هتل بیایید.

رزرو تور استانبول

رزرو تور استانبول از راه های مختلفی (حضوری و اینترنتی) قابل انجام است که با توجه به وجود بیماری فعلی، بهترین گزینه رزرو آنلاین تور استانبول می باشد. رزرو تور اینترنتی استانبول علاوه بر این که سریع ترین راه است، به حفظ محیط زیست (کمتر قطع شدن درختان) نیز کمک می کند. پس همین الان با یک کلیک رزرو تور ارزان استانبول را انجام دهید.

تور لحظه آخری استانبول

تور استانبول لحظه آخری یا تور دقیقه 90 استانبول این فکر را در اذهان می گنجاند که از قیمتی ارزان تر برخوردار است. ولی این امر دارای محدودیت هایی می باش که جالب است شما هم خبر داشته باشید. زمانی که شما تور لحظه آخری استانبول را انجام می دهید باید به این مسئله دقت کنید که حق انتخاب نوع کلاس پروازی و صندلی را نخواهید داشت. زیرا تمامی پروازهای این چنینی چارتر شده و مسافر نمی تواند به دلخواه خود صندلی رزرو کند. ضمناً در هر صورت که سفر کنسل شود، به هیچ عنوان وجه پرداختی مسافر عودت داده نمی شود.

تور ارزان استانبول

تور ارزان استانبول تنها با رزرو ارزان ترین هتل های 1 ستاره و 2 ستاره در شهر قسطنطنیه در دسترس است که می توانید از قسمت فیلتر سایت پرشین هتل، ارزان ترین تور استانبول را جستجو کنید و مطابق با بودجه اقدامات لازم برای رزرو را انجام دهید. تور ارزان استانبول با انتخاب ایرلاین ارزان هم میسر است.

تور استانبول از تهران

مطمئناً تور استانبول از تهران مخاطبان بیشتری دارد، چون تعداد پروازهای تهران به استانبول بیش تر از از مبادی دیگر است. ضمن این که بیشتر متقاضیان تور استانبول ترجیح می دهند از شهر تهران راهی شهر قسطنطنیه شوند تا قیمتی مناسب تر بپردازند. بله تور استانبول از تهران قیمت ارزان تری به نسبت دیگر مبادی دارد که دلیل دیگری برای توجه افراد است.

قیمت تور استانبول چقدر است؟

تور استانبول در اکثر مواقع بر اساس قیمت دلار محاسبه می شود که با تبدیل آن به ریال، افراد می توانند تور خود را خریداری کنند. همانطور که می دانید کشور در این روز ها با نوسانات شدید قیمت دلار مواجه است که نمی توان به طور دقیق هزینه ای را برای سفر به استانبول اعلام کرد، اما با این وجود می توان گفت قیمتی بالای 5 میلیون تومان برای این نوع سفر لازم می باشد.

تور ارزان استانبول را چگونه پیدا کنیم؟

برای ررزو تور ارزان استانبول کافی است تا به صفحه رزرو تور استانبول در سایت پرشین هتل مراجعه کنید و پس از فیلتر کردن تور ارزان استانبول به راحتی تور خود را مطابق با علایق و بودجه مورد رزرو قرار دهید. با وجود فیلتر مجزا به عنوان ارزان در صفحه سایت پرشین هتل، دیگر نیاز به اتلاف وقت و مدت طولانی جستجو نخواهد بود.

با رزرو تور استانبول آیا راهنمای فارسی داریم؟

یکی از مهم ترین و بهترین مزیت های رزرو تور استانبول از سایت پرشین هتل، برخورداری از تور لیدر فارسی زبان در مدت زمان سفر به این شهر دوست داشتنی می باشد. سایت پرشین هتل دارای کارگزاری در شهر استانبول است که پس از ورود گردشگر به این شهر، آن را راهنمایی کرده و باعث کاهش استرس و یا گمراهی در افراد می شود. همچنین شما می توانید در صورت بروز مشکل و یا نیاز از راهنمای فارسی کمک حاصل نمایید.

تور استانبول را به چه سطح هتل رزرو کنیم؟

در شهر استانبول هتل های متعددی با لِول های مختلف وجود دارند که تمامی آن ها توسط سایت پرشین هتل به گردشگران ارائه خواهند شد. بنابراین شما می توانید مطابق با بودجه موجود و علایق خود از نظر اقامت در هتل ایده آل، به صفحه سایت مراجعه کرده و پس از مشاهده هتل های پنج ستاره تا تک ستاره، هتل استانبول مورد نظر را در سطح دلخواه مورد انتخاب قرار دهید.

آیا تور لحظه آخری استانبول تفاوتی با دیگر تور های استانبول دارد؟

تور لحظه آخری استانبول اغلب توسط گردشگرانی مورد رزرو قرار می گیرد که در دقیقه 90 نیاز به سفر استانبول را پیدا کرده اند و یا علاقه مند هستند با هزینه ای پایین، سفر به این شهر را تجربه نمایند. زیرا این نوع تور قیمتی پایین تر را به گردشگران ارائه می دهد و در ساعات آخر پرواز نیز در اختیار قرار داده می شود. البته ناگفته نماند که مهم ترین وجه تمایز تور لحظه آخری با تور های عادی، برنگشتن هزینه در صورت کنسلی به شمار می رود.

سفر به شهر استانبول در چه زمانی بهتر است؟

استانبول یکی از شهر های سرد سیر در کشور زیبای ترکیه می باشد که به دلیل آب و هوای سرد، اغلب در تابستان و بهار مورد استقبال گردشگران قرار می گیرد. البته در این ایام به دلیل آب و هوای مناسب، شهر با شلوغی و یا تکمیل ظرفیت هتل ها مواجه است که به همین دلیل، قیمت ها به اوج خود خواهند رسید. از این رو اگر دچار محدودیت زمانی نمی باشید و می خواهید با حداکثر قیمت ممکن در برترین هتل های شهر اقامت داشته باید، رزرو تور استانبول را در زمستان و یا ایام غیر پیک انجام دهید.

مراکز خرید استانبول

مراکز خرید استانبول یکی از مهم ترین عوامل جذب توریست ها به سمت این شهر محسوب می شوند که به همین دلیل دارای اهمیت بالایی از نظر اقتصادی خواهند بود. برخی از افراد نیز تنها به دلیل گشت و خرید در بازار های برند شهر استانبول مانند مرکز خرید استانبول مال، مرکز خرید جواهر، مرکز خرید فروم، مرکز خرید اوتلت، مرکز خرید مترو سیتی و .... اقدام به رزرو تور استانبول می نمایند.

تفریحات استانبول را با تخفیف بخرید!

با رزرو تور استانبول از سایت پرشین هتل می توانید خرید بلیط تفریحات را در صفحه تفریحات با تخفیفات ویژه انجام دهید و بسیاری از هزینه های سفر را با وجود قیمت های مناسب، کاهش دهید. تماس به صورت تلفنی با کارشناسان سایت در این راستا قطعا بهترین شرایط را برای استفاده از تمامی جاذبه های گردشگری شهر فراهم خواهد کرد.

پرشین هتل در حال جستجوی بهترین نتایج تور برای شماست.

021-43000020