مراکز تاریخی مشهد دنبال کردن

مراکز تفریحی و گردشگری
۰ ۵ دقیقه مطالعه
باغ خونی مشهد، یک باغ خونی یا نمادی از خون؟
باغ خونی مشهد در خیابان عنصری قرار دارد. یعنی در مجاورت خیابان امام رضا با هتل های بیشمار که منتهی به حرم امام رضا علیه السلام می شود. باغ ...
اکرم ترشیزی اکرم ترشیزی
مراکز تفریحی و گردشگری
۰ ۵ دقیقه مطالعه
خانه اردکانی مشهد و عمری 100 ساله
به نقل از پرشین هتل، خانه اردکانی مشهد با توجه به کتیبه سر در بنا عمری نزدیک به یک قرن دارد. شواهد شفاهی نشان دهنده آن است که این خانه ...
اکرم ترشیزی اکرم ترشیزی
مراکز تفریحی و گردشگری
۰ ۵ دقیقه مطالعه
خانه داروغه مشهد مکانی بسیار زیبا
خانه داروغه مشهد در زمان قدیم به موازات بازار مسگری قرار داشت. در حال حاضر کوچه بازار مسگرها وجود ندارد و تنها کوچه بازار فروش عمده لباس آن را احاطه ...
میلاد قدوسی میلاد قدوسی
مراکز تفریحی و گردشگری
۲ ۵ دقیقه مطالعه
خانه توکلی مشهد یا خانه اجنه
خانه توکلی مشهد یکی از ساختمان های قدیمی در این شهر است که به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. مشهد همانند: کاشان، اصفهان، شیراز، یزد و کرمان خانه های ...
میلاد قدوسی میلاد قدوسی
مراکز تفریحی و گردشگری
۱ ۵ دقیقه مطالعه
محله نوغان مشهد
محله نوغان مشهد یکی از محله های قدیمی مشهد است. خیابان اصلی این محله به نام راسته نوغان می باشد که کوچه هایی از آن منشعب می باشد. راسته نوغان ...
اکرم ترشیزی اکرم ترشیزی
مراکز تفریحی و گردشگری
۴ ۵ دقیقه مطالعه
خانه ملک و وقفیات آن در مشهد مربوط به کیست؟
خانه ملک و وقفیات آن در مشهد مربوط به فردی با نام حاج حسین ملک می باشد که اصالتا تبریزی بوده و در تهران متولد شده است. خانه ملک در ...
اکرم ترشیزی اکرم ترشیزی