1. پرشین هتل
  2. رزرو هتل
  3. هتل های نوروزی
هتل های نوروزی

رزرو هتل های نوروزی

قوانین رزرو های نوروزی :

رزرو نوروزی هتل های ایران تابع قوانین خاصی در شهر های مختلف می باشد.

  • 1 - رزروهای نوروزی غیرقابل استرداد می باشد.
  • 2 - در بعضی از هتل ها رزرو فقط بصورت بازه های سه یا چهار شب می باشد و در غیر بازه های مشخص رزرو امکان پذیر نمی باشد
  • 3 - در شهر مشهد ورود در تاریخ 29 اسفند امکانپذیر نمی باشد.
  • 4 - در مشهد مشهد خروج اول فروردین امکان پذیر نمی باشد.
  • 5 - در بعضی از هتلها مبالغ پرداختی به صورت علی الحساب می باشد و ممکن است مبالغ برای رزرو نوروز تغییر پیدا کند.
  • 6 - در همه شهرها رزرو یک شب مورد تایید نمی باشد.
  • 7 - در بسیاری از هتلها خدمات بصورت فولبر (همراه با صبحانه، ناهار و شام) یا هافبرد (صبحانه و شام) می باشد.

رزرو نوروزی هتل ها تاریخ 28 اسفند تا 2 فرودین

021-43000020