تهران کیش
09 اسفند تا 11 اسفند (1 شب و 2 روز)
فیلتر کردن تورها
هتل ترنج

تور هتل ترنج کیش

آدرس : میدان جاسک، ابتدای جاده جهان، مجموعه گردشگری و هتل دریایی ترنج
مشاهده اطلاعات هتل
4.2 از 5
عالی 13 نظر
مرتب سازی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
20:10 21:40
تهران کیش
کاسپین
کاسپین
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کاسپین
آسمان
هزینه این تور :
22,480,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
20:10 21:40
تهران کیش
کاسپین
کاسپین
پرواز برگشت (11 اسفند)
15:15 16:45
کیش تهران
کاسپین
ایر تور
هزینه این تور :
22,500,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
07:20 08:50
تهران کیش
اروان
اروان
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
اروان
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
15:15 16:45
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
19:00 20:30
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
17:45 19:15
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
20:45 22:15
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
07:15 08:45
تهران کیش
فلای پرشیا
فلای پرشیا
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
فلای پرشیا
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
14:05 15:35
تهران کیش
کاسپین
کاسپین
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کاسپین
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
07:30 09:00
تهران کیش
اروان
اروان
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
اروان
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
15:15 16:45
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
19:00 20:30
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
06:20 07:50
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
18:15 19:45
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
20:45 22:15
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
07:30 09:00
تهران کیش
اروان
اروان
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
اروان
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
14:05 15:35
تهران کیش
کاسپین
کاسپین
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کاسپین
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
19:00 20:30
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
20:45 22:15
تهران کیش
کیش ایر
کیش ایر
پرواز برگشت (11 اسفند)
21:00 22:30
کیش تهران
کیش ایر
آسمان
هزینه این تور :
22,560,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد
اتاق اول ( تغییر اتاق )
دو تخته ترنج صبحانه و ناهار (هاف بورد)
پرواز رفت (09 اسفند)
07:20 08:50
تهران کیش
اروان
اروان
پرواز برگشت (11 اسفند)
15:15 16:45
کیش تهران
اروان
ایر تور
هزینه این تور :
22,580,000تومان
این مبلغ شامل هزینه پرواز، هتل و خدمات تور می باشد

تور هتل ترنج کیش، لاکچری ترین تور کیش

زمانی که شما تور هتل ترنج کیش را رزرو نمایید، مطمئن باشید لاکچری ترین تور کیش را تجربه خواهید کرد. زیرا این هتل به دلیل معماری خاص خود شبیه هتل های مالدیو بوده و اقامتی به سبک هتل های این جزیره را به شما هدیه می دهد. تور ارزان هتل ترنج کیش اصلا وجود نداشته و تنها یک وعده واهی بیش نیست.

اگر می خواهید تور این هتل منحصر به فرد کیش را با قیمت مناسب رزرو کنید، پرشین هتل در خدمت شما است تا بهترین قیمت ها همراه با افرهایی رایگان را به شما ارائه دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ما به طور ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهند بود تا بهترین پیشنهاد ها را به شما دهند. از جمله این پیشنهاد ها هتل ایران کیش برای اقامتی مناسب در یک هتل 5 ستاره و هتل جام جم کیش برای اقامت در هتلی ارزان است.

هتل ترنج کیش - تور کیش

مشاوره سفر نیاز دارید؟ پشتیبان تور خانم احمدی 09198906571

پرشین هتل در حال جستجوی بهترین نتایج تور برای شماست.

021-43000020