هتل های سه ستاره مشهد
%ب ظ، %08 %515 %1397 ساعت %15:%ارديبهشت

هتل ایثار رضوی

نوشته شده توسط

هتل ایثار رضوی مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل‌های سه ستاره می باشد که دارای 54 تخت و 18 کاناپه شامل اتاق های دوتخته و چهار تخته می باشد. هتل ایثار رضوی  مشهد و حدود 8دقیقه با حرم مطهر فاصله دارد.
هتل ایثار رضوی مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل‌های سه ستاره مشهد می باشد که دارای 80 تخت می باشد.

%ب ظ، %23 %659 %1396 ساعت %18:%آذر

هتل آبشار مشهد

نوشته شده توسط

هتل آبشار مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل‌های سه ستاره می باشد که دارای 54 تخت و 18 کاناپه شامل اتاق های دوتخته و چهار تخته می باشد. هتل آبشار مشهد و حدود 12 دقیقه با حرم مطهر فاصله دارد.هتل آبشار مشهد یکی از هتل های مشهد و یکی از هتل های سه ستاره مشهد می باشد. هتل آبشار در سال 1396 در خیابان اما رضا 5 درشش طبقه احداث گردیده است. 

%ب ظ، %20 %631 %1396 ساعت %17:%آذر

هتل آتور مشهد

نوشته شده توسط

هتل آتور مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل‌های سه ستاره می باشد که دارای 54 تخت و 18 کاناپه شامل اتاق های دوتخته و چهار تخته می باشد. هتل آتور مشهد و حدود 12 دقیقه با حرم مطهر فاصله دارد.هتل آتور مشهد یکی ازهتل های مشهد و یکی از هتل های سه ستاره مشهد می باشد.هتل آتور مشهد در سال 1396 در خیابان امام رضا  با مسافت کوتاهی به حرم  در 6 طبقه  احداث گردیده است.