اردو های دانش آموزی و دانشجویی

اردو های دانش آموزی و دانشجویی (2)

اردو های دانش آموزی و دانشجویی

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اردو دانش آموزی مدرسه امام علی رفسنجان

نوشته شده توسط

اردو دانش آموزی مدرسه امام علی (ع) رفسنجان

سال برگزاری: 1393

تعداد نفرات: 70

مدت اقامت: 4 شب

محل اقامت: هتل آپارتمان بیست و نه

برنامه های انجام شده: حرم شناسی - گشت نیم روزی - گشت بازار - محفل انس با قرآن - جنگ شادی - پیک نیک (طبیعت گردی)

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اردو دانشگاه آزاد اسلامی یزد

نوشته شده توسط

اردو دانشگاه آزاد اسلامی یزد

سال برگزاری : 1393

تعداد نفرات:  90