اردوهای زیارتی برگزار شده توسط آسمان هشتم

اردوهای زیارتی برگزار شده توسط آسمان هشتم (4)

اردوهای زیارتی برگزار شده توسط آسمان هشتم

طبقه بندي هاي فرزند

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

حسینیه حضرت سجاد تهران

نوشته شده توسط

حسینیه حضرت سجاد خیابان میرزای شیرازی تهران این حسینه هر ساله در تاریخ 23 ذی القعده به مدت چهار شب به تعداد 70 تا 150 نفر به مشهد عزیمت داشتند و از جمله هتل هایی که در آن اقامت داشنتد : هتل دماوند مشهد , هتل رفاه مشهد, هتل یلدا مشهد , هتل نسترن مشهد و ....

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته شده توسط

همایش اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

سال برگزاری: 1394

تعداد نفرات: 180 نفر

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اردو دانش آموزی مدرسه امام علی رفسنجان

نوشته شده توسط

اردو دانش آموزی مدرسه امام علی (ع) رفسنجان

سال برگزاری: 1393

تعداد نفرات: 70

مدت اقامت: 4 شب

محل اقامت: هتل آپارتمان بیست و نه

برنامه های انجام شده: حرم شناسی - گشت نیم روزی - گشت بازار - محفل انس با قرآن - جنگ شادی - پیک نیک (طبیعت گردی)

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اردو دانشگاه آزاد اسلامی یزد

نوشته شده توسط

اردو دانشگاه آزاد اسلامی یزد

سال برگزاری : 1393

تعداد نفرات:  90