اردو ها و همایش های سازمانی

اردو ها و همایش های سازمانی (1)

اردو ها و همایش های سازمانی

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته شده توسط

همایش اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

سال برگزاری: 1394

تعداد نفرات: 180 نفر