مجتمع تجاری آسمان مشهد

 این مجتمع تجاری با بیش از ۷۰۰ واحد تجاری و دارای پارکینگ عمومی با زیر بنای ۴۹۲۱۳ متر مربع و با ظرفیت ۲۱۰۰ خودرو و ۱۳۰ جایگاه پارک موتور سیکلت در طبقات دوم تا یازدهم در نظر گرفته شده است . که بصورت یک کمربند رامپی به هم ارتباط پیدا می کنند . در این پارکینگ ها علاوه بر پارک وسایط نلیه ، ۶۶۱ متر مربع جهت پارک معلول ، ۵۰۷ متر مربع پارک موتور سیکلت ، ۲۲۹ متر مربع جک اتومبیل و ۳۰۸ متر مربع پارک خودروی نقص فنی در نظر گرفته شده است ...

 

مجتمع تجاری آسمان مشهد

این مجتمع تجاری با بیش از ۷۰۰ واحد تجاری و دارای پارکینگ عمومی با زیر بنای ۴۹۲۱۳ متر مربع و با ظرفیت ۲۱۰۰ خودرو و ۱۳۰ جایگاه پارک موتور سیکلت در طبقات دوم تا یازدهم در نظر گرفته شده است . که بصورت یک کمربند رامپی به هم ارتباط پیدا می کنند . در این پارکینگ ها علاوه بر پارک وسایط نلیه ، ۶۶۱ متر مربع جهت پارک معلول ، ۵۰۷ متر مربع پارک موتور سیکلت ، ۲۲۹ متر مربع جک اتومبیل و ۳۰۸ متر مربع پارک خودروی نقص فنی در نظر گرفته شده است . براساس توافق انجام شده با شهرداری از سوی سرمایه گذار، پارکینگ عمومی طبقاتی احداث شده در این پروژه ، متعلق به شهرداری مشهد بوده و پس از پایان ساخت توسط سرمایه گذار به شهرداری واگذار خواهد گردید . با این اوصاف پارکینگ طبقاتی عمومی ۱۷ شهریور ، بزرگترین پارکینگ طبقاتی کشور محسوب می گردد طبقات منهای یک ، همکف و اول پروژه دارای کاربری تجاری است . طبقه یازدهم این مجموعه نیز جهت احداث مرکز تفریحی و شهربازی در نظر گرفته شده است . جمع زیر بناهای تجاری و تفریحی مورد اشاره ۱۹۳۵۰ متر مربع می باشد . مجتمع آسمان دارای ۳ ورودی اصلی از خیابان های شهید شیرودی ، شهید صدر و میدان ۱۷ شهریور می باشد . آدرس: میدان ۱۷ شهریور


چاپ   ایمیل