چشمه گیلاس (گلسب)

در زمان تیموری آب این چشمه به همت امیر علی شیر نوایی به سمت مشهد هدایت شده و از صحن عتیق می گذشته است. این چشمه در 48 کیلومتری شمال غربی شهر مشهد و 21 کیلومتری غرب آرامگاه فردوسی قرار دارد. نام قدیم این مکان گلسب است. این چشمه ‌به علت قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی همیشه دارای آب است. این چشمه در محل اختلاف سطح دو جلگه توس و مشهد است. چشمه گیلاس در اطراف خود حوضچه یا دریاچه های کوچک ایجاد کرده است....

 

چشمه گیلاس (گلسب)

چشمه گیلاس (گلسب)

در زمان تیموری آب این چشمه به همت امیر علی شیر نوایی به سمت مشهد هدایت شده و از صحن عتیق می گذشته است. این چشمه در 48 کیلومتری شمال غربی شهر مشهد و 21 کیلومتری غرب آرامگاه فردوسی قرار دارد. نام قدیم این مکان گلسب است. این چشمه ‌به علت قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی همیشه دارای آب است. این چشمه در محل اختلاف سطح دو جلگه توس و مشهد است. چشمه گیلاس در اطراف خود حوضچه یا دریاچه های کوچک ایجاد کرده است و از چشمه های معروف ایران است و دارای عمق 4 تا 5 متر است و ارتفاع آن از سطح دریا 1010 متر است. نوع چشمه کارستی (آهکی) بوده و با هوای خنک و پاکیزه خود تابستان‌ها میتواند محلی مناسب برای گردشگران و طبیعت دوستان باشد.

چشمه گیلاس (گلسب)

چشمه گیلاس (گلسب)

چشمه گیلاس (گلسب)


چاپ   ایمیل