مسجد جامع تابران مشهد

بقایای مسجد جامع تابران، در ۱۵۰ متری جنوب غربی هارونیه در پی کاوش های باستان شناسان به عنوان قدیمی ترین مسجد خراسان و همچنین یکی از منحصربفرد ترین مساجد اولیه ایران کشف شد. باستان شناسان به این باور رسیده اند که این مسجد احتمالا در اواسط سده پنجم هجری ساخته شده.

مسجد جامع تابران: 

بقایای مسجد جامع تابران، در ۱۵۰ متری جنوب غربی هارونیه در پی کاوش های باستان شناسان به عنوان قدیمی ترین مسجد خراسان و همچنین یکی از منحصربفرد ترین مساجد اولیه ایران کشف شد. باستان شناسان به این باور رسیده اند که این مسجد احتمالا در اواسط سده پنجم هجری ساخته شده. همچنین شامل شبستان قبله (جنوبی)، صحن و شبستان شمالی بوده و البته بقایای به جا مانده از این مسجد نیز بیانگر این است که طول مسجد ۹۴ متر و عرض ۵۳ متر به سبک شبستانی ستون دار اولیه (خراسانی) ساخته شده است. امروزه این مکان به صورت سایت باستان شناسی مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

مسجد تابران مشهد

مسجد قدیمی تابران مشهد


چاپ   ایمیل