آبشار اخلمد مشهد

ین آبشار در شهرستان چناران در ۲ کیلومتری روستای اخلمد (اخلومد) در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این آبشار قدمتی چند هزار ساله دارد و در دره ای میان کوه بینالود قرار دارد. این دره دارای دیوارهایی به ارتفاع ۲۰۰-۳۰۰ متر و چندین آبشار است که چهار آبشار آن دائمی و چندین آبشار آن فصلی است. در ابتدا آبشاری با ارتفاع ۲۳ متر دیده می شود و بعد از طی یک کیلومتر، آبشار اصلی اخلمد با ارتفاعی حدوداً ۴۰ متری دیده می شود و آبشار سوم و چهارم نیز در بالای این آبشارها قرار دارد...

 

آبشار اخلمد مشهد

اخلمد

این آبشار در شهرستان چناران در ۲ کیلومتری روستای اخلمد (اخلومد) در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این آبشار قدمتی چند هزار ساله دارد و در دره ای میان کوه بینالود قرار دارد. این دره دارای دیوارهایی به ارتفاع ۲۰۰-۳۰۰ متر و چندین آبشار است که چهار آبشار آن دائمی و چندین آبشار آن فصلی است. در ابتدا آبشاری با ارتفاع ۲۳ متر دیده می شود و بعد از طی یک کیلومتر، آبشار اصلی اخلمد با ارتفاعی حدوداً ۴۰ متری دیده می شود و آبشار سوم و چهارم نیز در بالای این آبشارها قرار دارد....

جنس دیوارهای کوه اخلمد آهکی می باشد که این خود باعث پیدایش حفره‌های ژرف مدور در زیر این آبشار شده ‌است. این منطقه یکی از بزرگ‌ترین مناطق برای ورزش مفرح سنگ نوردی در ایران می‌باشد. از دیواره‌های معروف آن می‌توان به (دیواره سفید - الله اکبر - عقاب و...) اشاره کرد. بند اخلمد و غار اخلمد از دیگر جاذبه های این منطقه گردشگری است که هر ساله گروه زیادی از گردشگران مشهد و شهرهای دیگر برای دیدار از طبیعت اخلمد و آبشارهای زیبای آن به این منطقه جذب می شوند.

چند عکس از این منطقه

اخلمد

اخلمد

اخلمد

 

 


چاپ   ایمیل