سد چالیدره مشهد

سدچالیدره در كیلومتر دو جاده نقندر واقع است و قرار گرفتن این طرح در یكی از خوش آب و هواترین نقاط ییلاقی اطراف مشهدبه شمار می آید. ظرفیت طرح گردشگری چالیدره از نظر جذب گردشگر بیست و پنج درصد گردشگران طرقبه پیش بینی شده كه معادل بیست و یك هزار و 625 نفر در هفته خواهد بود. این سد در حدود طول مستقیم ۴۲۰ متر و عرض ۳۵۰ متر میباشد که با اندازه گیری ماهواره ای مسافتی به طول ۹۵۰ متر به شکل مستطیل و خطی از یک دماغه به دماغه دیگر به طول ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر به دست آمده...

مشهد

سدچالیدره در كیلومتر دو جاده نقندر واقع است و قرار گرفتن این طرح در یكی از خوش آب و هواترین نقاط ییلاقی اطراف مشهدبه شمار می آید. ظرفیت طرح گردشگری چالیدره از نظر جذب گردشگر بیست و پنج درصد گردشگران طرقبه پیش بینی شده كه معادل بیست و یك هزار و 625 نفر در هفته خواهد بود. این سد در حدود طول مستقیم ۴۲۰ متر و عرض ۳۵۰ متر میباشد که با اندازه گیری ماهواره ای مسافتی به طول ۹۵۰ متر به شکل مستطیل و خطی از یک دماغه به دماغه دیگر به طول ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر به دست آمده که ورزشکاان برنامه تمرینی را با این مسافت ها هماهنگ میکنند.علیرغم وجود سد طرق در نزدیکی شهر و مسافت وسیع آن به طول ۲٫۸ کیلومتر و عرض ۷۰۰-۸۰۰ متر متاسفانه مسئولین اجازه تمرین و لاین کشی در این مکان را نمیدهند و ورزشکاران مجبور به تمرین در مسافت محدود و در موج قایق موتوری میباشند..


چاپ   ایمیل