هتل پیله بابا رشت

شروع قیمت : 103,355 تومان

امتیاز کاربران :

آدرس : ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 20 اﺗﻮﺑﺎن رﺷﺖ ﺗﻬﺮان، ﺟﻨﺐ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮاوان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎی ﮐﭽﺎ، ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻪ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی ﭘﯿﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎ

درباره هتل پیله بابا رشت

متن اصلی هتل
نویسنده :
ادامه مطلب

امکانات هتل پیله بابا رشت

نرخ اتاق های هتل پیله بابا رشت

نظرات میهمانان هتل مشهد