دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشهد

رزرو هتل مشهد مهمترین دغدغه زائرین مشهد می باشد ما برآنیم تا این دغدغه را برطرف کنیم.

دانشگاه بین المللی امام رضا

یکی از دانشگاههای غیرانتفاعی شهر مشهد دانشگاه بین المللی امام رضا می باشد که در ابتدا یعنی سال 1378 توسط آستان قدس رضوی به دلیل غنی بودن مجموعه کتابخانه و مجموعه ورزشی این ارگان تاسیس شد. این دانشگاه ابتدا برای جذب و تعلیم و تربیت نیرو در قسمت کتابخانه و مجموعه ورزشی آستان قدس راه اندازی شد و تنها دو رشته کتابداری و اطلاع رسانی و تربیت بدنی را پذیرش میکرد.