بیمارستان ها و مراکز درمانی مشهد

رزرو هتل مشهد مهمترین دغدغه زائرین مشهد می باشد ما برآنیم تا این دغدغه را برطرف کنیم.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1328 افتتاح گردید و اولین ورودی های خود را به دانشگاه پذیرفت این دانشگاه در دوم آذر ماه سال 1328 رسما توسط مرحوم دکتر زنگنه وزیر معارف آن عصر افتتاح گردید. پس از پیروزی افتخار امیز و شکوهمند انقلاب اسلامی و منفک شدن وزارتخانه های مختلف و تشکیل وزارت خانه های علوم و بهداشت درمان کلیه دانشگاه های پزشکی وطبابت در زیر مجموعه وزارت خانه بهداشت قرار گرفت و در سال 1365 هجری شمسی عنوان دانشگاه علوم پزشکی را به خود اختصاص داد.