مسجد جامع گوهرشاد مشهد

مسجد گوهرشاد يکى از مشهورترين مساجد ايران است. اين بنا که در مجموعه معمارى حرم مطهر امام رضا(ع) واقع است از ضلع شمالى به دارالسياده و دار الحفاظ از سمت جنوب به صحن قدس و از غرب به صحن امام و از جهت شرق به سمت شيخ بهايى محدود است. مسجد گوهرشاد به همت گوهرشاد آغا، دختر امير غياث الدين ترخان در دوران حکمرانى همسرش شاهرخ بن تيمور گورکانى و فرمانروايى بايسنقر در خراسان در سنه 818 ه. ق توسط معمار ...

 مسجد گوهرشاد يکى از مشهورترين مساجد ايران است. اين بنا که در مجموعه معمارى حرم مطهر امام رضا(ع) واقع است از ضلع شمالى به دارالسياده و دار الحفاظ از سمت جنوب به صحن قدس و از غرب به صحن امام و از جهت شرق به سمت شيخ بهايى محدود است. مسجد گوهرشاد به همت گوهرشاد آغا، دختر امير غياث الدين ترخان در دوران حکمرانى همسرش شاهرخ بن تيمور گورکانى و فرمانروايى بايسنقر در خراسان در سنه 818 ه. ق توسط معمار چيره دست عصر تيمورى قوام الدين بن زيدالدين بن طيان شيرازى با استفاده از آجر و گچ ‌پى ريزى گرديد و بعد از سه سال ساختمان آن به اتمام رسيد. مساحت کل اين مسجد 9410متر مربع مى باشد و داراى گنبد فیروزه ای بزرگ، يک صحن، چهار ايوان و هفت شبستان بزرگ است.

 


چاپ   ایمیل