تور گرجستان

پرشین هتل یکی از بزرگترین برگزارکنندگان تور گرجستان تفلیس از مبادی مشهد، تهران، شیراز، اصفهان می باشد. با پرشین هتل می توانید از بهترین تور لحظه آخری گرجستان باتومی و بیشترین تخفیف تور گرجستان تفلیس و باتومی و بهترین قیمت تور گرجستان استفاده کنید.

ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تور تفلیس هتل Margo Palace گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد - فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
تور تفلیس هتل Biltmore Hotel Tbilisi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل Citadines گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد - فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
تور تفلیس هتل Colombi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تور تفلیس هتل Iliani Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
تور تفلیس هتل Betsy Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
تور تفلیس هتل Golden palace گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل Dolabauri Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تور تفلیس هتل Biltmore Hotel Tbilisi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
تور تفلیس هتل Kmm Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل Colombi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل Astoria Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
تور تفلیس هتل Mirobelle Hotel گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
تور تفلیس هتل Modern House گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد - فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
تور تفلیس هتل Vedzisi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تور تفلیس هتل Mercure Tbilisi Old Town گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل View گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
تور تفلیس هتل Grand Hotel Tbilisi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
تور تفلیس هتل Big Bay گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : مشهد - فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تور تفلیس هتل Courtyard Tbilisi گرجستان
 • درجه هتل
 • تور های ویژه
  شهریور و مهر
 • مبدا : تهران - فرودگاه امام خمینی
 • مقصد : گرجستان - تفلیس - فرودگاه بین المللی تفلیس