رستوران و جگرکی عسگری و پسران مشهد

رستوران و جگرکی عسگری و پسران مشهد

رستوران و جگرکی عسگری و پسران مشهد یکی از بهترین چگرکی های موجود در مشهد میباشد و نیز جزو یکی از قدیمی ها در این عرصه میباشد

آدرس: مشهد - خیابان پاسداران - روبروی هتل سلام