مسجد جامع گوهرشاد مشهد

 مسجد گوهرشاد یکى از مشهورترین مساجد ایران است. این بنا که در مجموعه معمارى حرم مطهر امام رضا(ع) واقع است از ضلع شمالى به دارالسیاده و دار الحفاظ از سمت جنوب به صحن قدس و از غرب به صحن امام و از جهت شرق به سمت شیخ بهایى محدود است. مسجد گوهرشاد به همت گوهرشاد آغا، دختر امیر غیاث الدین ترخان در دوران حکمرانى همسرش شاهرخ بن تیمور گورکانى و فرمانروایى بایسنقر در خراسان در سنه 818 ه. ق توسط معمار چیره دست عصر تیمورى قوام الدین بن زیدالدین بن طیان شیرازى با استفاده از آجر و گچ ‌پى ریزى گردید و بعد از سه سال ساختمان آن به اتمام رسید. مساحت کل این مسجد 9410متر مربع مى باشد و داراى گنبد فیروزه ای بزرگ، یک صحن، چهار ایوان و هفت شبستان بزرگ است.