حسینیه حضرت سجاد تهران

 

هتل یلدا

 

حسینیه حضرت سجاد

این حسینه که در خیابان میرزای شیرازی تهران قرار دارد هر ساله در تاریخ 23 ذی القعده به مدت چهار شب به تعداد 70 تا 150 نفر به مشهد عزیمت داشتند

و از جمله هایی که در آن اقامت داشنتد :

هتل دماوند مشهد , هتل رفا مشهد, هتل یلدا مشهد , هتل نسترن مشهد و ....