انتقال دانش در یک هتل های زنجیره ای - هتل های مشهد - تا 70% تخفیف هتل های مشهد

۰۵:۱۶:۰۸۱۳۹۵آبان۱

به مرکز جامع رزرواسیون آنلاین هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد با هدف خدمت به زائران حضرت امام رضا در مشهد مقدس خوش آمدید

Back شما اینجا هستید: hotel وبلاگ هتل های مشهد انتقال دانش در یک هتل های زنجیره ای - هتل های مشهد

وبلاگ هتل های مشهد

انتقال دانش در یک هتل های زنجیره ای - هتل های مشهد

  این مقاله یافته های یک مطالعه طولی از فرآیندهای انتقال دانش در یک هتل های زنجیره ای در ایران به تشریح.

هتل های مشهد

 

این شرکت از علاقه بود چرا که آن را یک استراتژی عمدی در آوردن ایده های مدیریت جدید از کشورهای دیگر اتخاذ کرده بود. ما در تصویب خود را از شیوه های مدیریت منابع انسانی جدید متمرکز شده است. یافته های کلیدی بودند که عوامل فرهنگی و مذهبی انتخاب خود از آن کشور به عنوان مدل برای عمل خود، فقدان نسبی ترجمه از شیوه های انتخاب شده، مشکلات در انتقال شیوه های از HQ به هتل ها در زنجیره ای و تاثیر مهمی از فرهنگ اتخاذ تحت تاثیر قرار در فرایند انتقال. این یافته ها نشان می دهد که بزرگترین مانع برای انتقال دانش ظرفیت جذب این سازمان

هتل های مشهد

jtemplate.ru - free extensions Joomla