رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت ها در هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای-هتل های مشهد - تا 70% تخفیف هتل های مشهد

۱۲:۱۶:۱۵۱۳۹۵آبان۳

به مرکز جامع رزرواسیون آنلاین هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد با هدف خدمت به زائران حضرت امام رضا در مشهد مقدس خوش آمدید

Back شما اینجا هستید: hotel وبلاگ هتل های مشهد رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت ها در هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای-هتل های مشهد

وبلاگ هتل های مشهد

رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت ها در هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای-هتل های مشهد

است تاکید در حال رشد در ساخت و مدیریت ارزش ویژه برند به عنوان محرک های اولیه موفقیت یک شرکت نوازی وجود دارد. موفقیت در نتایج مدیریت نام تجاری را از درک صحیح حقوق صاحبان سهام با نام تجاری و مدیریت آنها را برای تولید عملکرد مالی جامد.

هتل های مشهد

این مطالعه به بررسی ابعاد اساسی از حقوق صاحبان سهام با نام تجاری و چگونه آنها بر عملکرد شرکت ها در مهمان نوازی صنعت به طور خاص، هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای. نتایج حاصل از این مطالعه تجربی نشان می دهد که وفاداری به نام تجاری، کیفیت درک شده، و تصویر نام تجاری از اجزای مهم حقوق صاحبان سهام با نام تجاری مبتنی بر مشتری می باشد.رابطه مثبت بین اجزای حقوق صاحبان سهام با نام تجاری مبتنی بر مشتری و عملکرد شرکت ها در هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای وجود دارد.سناریو تا حدودی متفاوت از رابطه بین اجزای حقوق صاحبان سهام با نام تجاری مبتنی بر مشتری و عملکرد شرکت ها در هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای مشخص شد

هتل های مشهد

jtemplate.ru - free extensions Joomla