رضایت شغلی و ارتباط آن-هتل های مشهد - تا 70% تخفیف هتل های مشهد

۰۳:۲۴:۵۶۱۳۹۵آبان۳

به مرکز جامع رزرواسیون آنلاین هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد با هدف خدمت به زائران حضرت امام رضا در مشهد مقدس خوش آمدید

Back شما اینجا هستید: hotel وبلاگ هتل های مشهد رضایت شغلی و ارتباط آن-هتل های مشهد

وبلاگ هتل های مشهد

رضایت شغلی و ارتباط آن-هتل های مشهد

منبع:(هتل های مشهد)

مطالعه به منظور مقایسه میزان رضایت شغلی از هتل کارگران مواد غذایی خدمات در هنگ کنگ بر اساس تفاوت در متغیرهای جمعیت شناختی، و به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و گردش مالی کار. افراد 373 کارگران مواد غذایی خدمات در 3 هتل های زنجیره ای کلاس اول در هنگ کنگ بود.صفحه اول توصیفی شغلی (JDI) برای مطالعه رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت.

منبع:(هتل های مشهد)

 

منبع:(هتل های مشهد)

شش ماه پس از بررسی، اطلاعات گردش مالی از 3 هتل ها به دست آمد. سی و نه کارکنان که در این نظرسنجی شرکت کرده بود به طور داوطلبانه کار خود را خاتمه یافته است. نتایج نشان داد که کارگران مواد غذایی خدمات کمتر از انواع دیگر از کارگران راضی بودند. رضایت با جنبه های خاصی از کار نیز به طور قابل توجهی به برخی از متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط است. بیش از 53٪ از پاسخ دهندگان به عنوان دستمزد به مهم ترین جنبه از شغل خود قرار گرفت. به جز مقیاس پرداخت، stayers به طور قابل توجهی از terminators راضی تر بودند. مجموع unweighted نمرات رضایت -0.26 (P <0.01) با گردش مالی در ارتباط بود.

منبع:(هتل های مشهد)

jtemplate.ru - free extensions Joomla