ابعاد کلیدی از مواد غذایی برون سپاری هتل و خدمات آشامیدنی-هتل های مشهد - تا 70% تخفیف هتل های مشهد

۱۱:۲۲:۳۱۱۳۹۵آبان۲

به مرکز جامع رزرواسیون آنلاین هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد با هدف خدمت به زائران حضرت امام رضا در مشهد مقدس خوش آمدید

Back شما اینجا هستید: hotel وبلاگ هتل های مشهد ابعاد کلیدی از مواد غذایی برون سپاری هتل و خدمات آشامیدنی-هتل های مشهد

وبلاگ هتل های مشهد

ابعاد کلیدی از مواد غذایی برون سپاری هتل و خدمات آشامیدنی-هتل های مشهد

منبع:(هتل های مشهد)

رستوران هتل به طور گسترده ای در نظر گرفته می شود زیر انجام دارایی ها و شرکت های هتل به دنبال بهبود عملکرد مالی خود را در تعدادی از راه های از جمله برون سپاری به شرکت های رستوران متخصص. در این گزارش یافته های یک مطالعه که به بررسی ابعاد کلیدی برون سپاری از طریق یک سری از مصاحبه نیمه ساخت یافته و بحث گروهی با 55 خبرچینان کلیدی است.

منبع:(هتل های مشهد)

 

منبع:(هتل های مشهد)

یافته نشان می دهد پنج بعد کلیدی برای روابط برون سپاری: صلاحیتهای اصلی، سازگاری با نام تجاری، فرهنگ سازمانی، تنش عملیاتی، و سیستم های بررسی، ارزیابی و کنترل. این است که به این نتیجه رسیدند که، در حالی که شواهدی وجود دارد که برون سپاری از رستوران هتل می تواند منافع قابل توجهی برای هر دو هتل و رستوران شرکت های ارائه وجود دارد، مهم است که رابطه است بیش از صرفا قرارداد-از خدمات پشتیبانی درمان می شود. ارائه غذا و نوشیدنی بخش مهمی و جدایی ناپذیر از محصول هتل و پیچیدگی های روابط بین شرکا، به خصوص در شرایط مسائلی مانند ارتباط با نام تجاری، فرهنگ سازمانی و تنش های عملیاتی است، نباید دست کم گرفت. تاثیر بر ادراک مصرف کننده از محصول هتل و رضایت مصرف کننده نیز باید با دقت در نظر گرفته شود.

منبع:(هتل های مشهد)

jtemplate.ru - free extensions Joomla