صلاحیت های لازم از کارکنان هتل-هتل های مشهد - تا 70% تخفیف هتل های مشهد

۰۳:۰۸:۲۳۱۳۹۵آبان۴

به مرکز جامع رزرواسیون آنلاین هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد با هدف خدمت به زائران حضرت امام رضا در مشهد مقدس خوش آمدید

Back شما اینجا هستید: hotel وبلاگ هتل های مشهد صلاحیت های لازم از کارکنان هتل-هتل های مشهد

وبلاگ هتل های مشهد

صلاحیت های لازم از کارکنان هتل-هتل های مشهد

منبع:(هتل های مشهد)

این مطالعه به منظور طرح برنامه موثر برای اصلاح برنامه درسی مدیریت هتل از دانشگاه کره ای انجام شد. بر اساس هدف از مطالعه و بررسی از ادبیات، چهار پرسش تحقیق و فرضیه خطاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از بحث پانل دو دور، 800 پرسشنامه توزیع شد به طور تصادفی فارغ التحصیلان انتخاب، و این روش منجر به 422 حجم نمونه قابل استفاده است.منبع:(هتل های مشهد)

فرضیه های تجزیه و تحلیل آماری مربوطه مانند تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی متعارف، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، و تجزیه و تحلیل مشخص برای شناسایی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمایش قرار گرفتند. همه از چهار فرضیه ارائه پشتیبانی شد و عمده یافته، مفاهیم، بحث ها، و توصیه های ارائه شد.

منبع:(هتل های مشهد)

jtemplate.ru - free extensions Joomla